Rekisteriseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.04.2017.

Fais Finland asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi:               Fais Finland Oy
Verkkosivut:     www.fais.fi
Osoite:             Haukilahdenkatu 4, 00550 Helsinki
Puh.                 +358 10 321 7070
Sähköposti:       [email protected]

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                Marcus Miramo                         
Osoite:             Haukilahdenkatu 4, 00550 Helsinki
Puh.                 + 358 40 743 6262
Sähköposti:       [email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseksi sekä tilausten arkistointia ja käsittelyä varten. Yhteystietoja käytetään Fais Finlandin sähköpostimarkkinoinnissa. Yhtiö ei luovuta annettuja tietoja muille tahoille tai suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaalta seuraavat tiedot:

Etu- ja sukunimi

Yhteystiedot

Titteli

Yrityksen nimi

Y-tunnus

Yrityksen yhteystiedot

Laskutustiedot

Rekisterin tietolähteet

Fais Finland asiakasrekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkaalta ostotapahtuman tai fais.fi-sivuilla tehdyn tiedustelun yhteydessä.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Fais Finlandin käytössä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.